Dâu Tây Tươi Cấp Đông Hàn Quốc 1kg

169.000

Giao hoả tốc trong khu vực HCM

Trái được cấp hái và cấp đông trực tiếp tại trang trại theo tiêu chuẩn

Thương hiệu Hàn Quốc

Danh mục: