Phô mai teama Ai Cập 16p

46.000

Phô mai Teama Nhập khẩu từ Ai Cập

8P – 120 gr  – 36 hộp/thùng

16P – 240 gr  – 24hộp/thùng

Danh mục: