Việt Quất – Blueberry Cấp Đông 1kg

245.000

Việt Quất – Blueberry Cấp Đông 1kg

Thành phần: Trái việt quất (100%)

Nhập Khẩu Mỹ

HSD 24 tháng

Danh mục: