Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Cá Bò Da Phú Quốc 700 - 900gr
1 x 190,000
190,000
190,000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 190,000
Giao hàng

Tùy chọn Xuất hóa đơn sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí Xuất hóa đơn
Tổng 190,000

Phiếu ưu đãi